Parasol Licencyjny® dla Szkół

Dowiedz się, dlaczego potrzebujesz licencji i dołącz do szkół, które już ją zakupiły.

Szkoły coraz częściej, zamiast kosztownego wyjścia do kina, organizują pokazy filmowe na swoim terenie. Coraz większą popularnością cieszą się też wieczory filmowe i nocne maratony filmowe - w ten sposób uczniowie mogą nie tylko uczestniczyć w kulturze, ale również w atrakcyjny sposób spędzić czas wolny i zintegrować się. Uczniowie oglądają także filmy podczas zastępstw oraz w świetlicach i w bibliotekach. W wielu placówkach odtwarzanie filmów odbywa się także dla osób z zewnątrz np. w ramach akcji „zima i lato w mieście” czy dni otwartych. Odtworzenia o takim charakterze nie mieszczą się w kategorii dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, .- zwanej dalej Ustawą). Brak rozwiązań licencyjnych w takim przypadku wiąże się z ryzykiem naruszeń praw autorskich.

MPLC jako jedyna firma w Polsce oferuje Parasol Licencyjny®, proste rozwiązanie gwarantujące legalne wyświetlanie filmów nie objętych wyjątkiem edukacyjnym. Dzięki niemu, w ramach jednorazowej opłaty szkoła otrzymuje możliwość korzystania z tysięcy tytułów zagranicznych producentów filmowych i telewizyjnych, w tym największych hollywoodzkich wytwórni i producentów niezależnych. Licencja obowiązuje przez rok, nie ma limitu pokazów ani konieczności raportowania dat i tytułów. 

Więcej informacji na temat Parasola Licencyjnego® MPLC znajdziesz pod zakładką Parasol Licencyjny® lub kliknij aplikuj teraz!

O MPLC

Jesteśmy korporacją o ponad 30-stoletniej tradycji, działającą na 5 kontynentach w ponad 40 krajach. Zajmujemy się udzielaniem licencji na terytorium Polski na publiczne odtwarzanie filmów i innych utworów audiowizualnych, odbywających się poza tradycyjną dystrybucją kinową. Jesteśmy wpisani do rejestru Niezależnych Podmiotów Zarządzających prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z pełnym zaangażowaniem działamy na rzecz respektowania praw autorskich i walki z piractwem. Organizujemy kampanie informacyjne prewencyjne, mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie naruszeniom praw majątkowych producentów filmowych. 

Jednak tym, co nas wyróżnia jest fakt, że jako jedyni na rynku oferujemy swoim klientom Parasol Licencyjny® - uniwersalną licencję, z której dziś korzysta już ponad 600 000 instytucji państwowych/samorządowych (w tym placówek oświatowych) organizacji pożytku publicznego oraz firm ikorporacji na całym świecie. Dzięki parasolowi, w ramach jednorazowej opłaty, można korzystać z tysięcy tytułów zagranicznych producentów filmowych i telewizyjnych, zarówno tych największych hollywoodzkich wytwórni jak i producentów niezależnych. Licencja obowiązuje przez rok, nie ma limitu pokazów ani konieczności raportowania dat i tytułów. 

Więcej informacji na temat Parasola Licencyjnego® MPLC znajdziesz tutaj.